logo.jpg


2019년 설연휴 배송공지 사항
 
 
로그인 |
회원가입 |
아이디/비밀번호찾기 |
이메일 |
사이트맵
회의용마이크
스탠드형 거치대
벽걸이 브라켓
천정형 거치대
데스크형 거치대
프로젝터 거치대
Behringer
견적문의
시공 및 렌탈사례
운영자게시판
자료정보
고객만족 센터
상품구입 Q & A
에스크로이체로 결제하기
LOGEN
무통장입금계좌
HAMAN TECH DATA
:::현재위치 HOME> ▶ 케이스 - RACK
 XGR 케이스[12]    랙 케이스(15)   EWI 랙케이스[5]    마이크 케이스(6) 
 믹서 케이스(5)   노래방 케이스(1)   ABS케이스[6]    공판넬(1) 
 선반(1)   서랍(3) 
MCs-12H/MCs12H/유무선 마이크케이스 /마이크케이스/케이블보관 가능
 140,000원
 XGR
MICs-9/플라스틱마이크케이스/XGR
 113,000원
 xgr
MICL-12/플라스틱마이크케이스/XGR
 122,000원
 xgr
ABS-8U/10U/12U/XGR/ABS케이스
 176,000원
 XGR
ABS-M12U/플라스틱 믹서케이스
 216,000원
 XGR
RD-2U/렉서랍/RD2U/
 66,000원
 XGR
RD-3U/RD3U/XGR
 70,000원
 XGR
RD-4U/렉서랍/RD4U
 96,000원
 XGR
MCs-16H/마이크케이스
 124,000원
 XGR
MCs-6LD/마이크케이스/
 81,000원
 XGR
MCs-9H/마이크케이스/ 유무선 마이크케이스 /마이크케이스/케이블보관 가능
 135,000원
 XGR
MCs-18H/마이크케이스 /유무선 마이크케이스 /마이크케이스/케이블보관 가능
 158,000원
 XGR
MCs-15H/마이크케이스 /유무선 마이크케이스 /마이크케이스/케이블보관 가능
 145,000원
 XGR
CC-2VCC/다용도/케이스
 503,000원
 XGR
CC-2VSCC/다용도/케이스
 438,000원
 XGR
CC-1VCC/다용도/케이스/CC1VCC
 438,000원
 XGR
WLMC-6U/WLMC6U/XGR
 190,000원
 XGR
RCS4U/RCS-4U/XGR
 190,000원
 XGR
RCS-6U/RCS6U/XGR
 210,000원
 XGR
RCS-8U/RCS8U/XGR
 229,000원
 XGR
RCS-10U/RCS10U/XGR
 258,000원
 XGR
RCMdj-16U/W/RCMDJ16U/W/
 493,000원
 XGR
RCMdj-18U/W/RCMDJ18U/W/
 552,000원
 XGR
RCMdj-20U/W/RCM DJ20U/W/
 579,000원
 XGR
RCMdj-22U/RCM DJ-22U/XGR
 627,000원
 XGR
RCM-6U/RCM6U/XGR
 245,000원
 XGR
RCM-8U/RCM8U/XGR
 295,000원
 XGR
RCM-10U/RCM10U/XGR
 352,000원
 XGR
RCM12U/RCM-12U/XGR
 399,000원
 XGR
RCM-14U/RCM14U/XGR
 418,000원
 XGR
RCM-16U/W/RCM16U/XGR
 476,000원
 XGR
RCM-20U/RCM20U/XGR
 562,000원
 XGR
RCM-18U/RCM18U/XGR
 524,000원
 XGR
RMM-13U/RMM13U/XGR
 232,000원
 XGR
RC-2U/RC2U/XGR
 171,000원
 XGR
RC-3U/RC3U/XGR
 190,000원
 XGR
RC4U/RC-4U/XGR
 210,000원
 XGR
RC-6U/RC6U/XGR
 238,000원
 XGR
RC-8U/RC8U/XGR
 257,000원
 XGR
RC-12U/W/표준형/XGR
 362,000원
 XGR
RC-16U/W/XGR
 420,000원
 XGR
RC-20U/W/표준형
 467,000원
 XGR
RC-10U/W/표준형
 354,000원
SC-4U/XGR
 285,000원
 XGR
SC-8U/SC8U/XGR
 352,000원
 XGR
SC-12U/W/SC12U/XGR
 456,000원
 XGR
SC-16U/SC16UW/XGR
 523,000원
 XGR
SC-20U/W/XGR/
 588,000원
 xgr
SSC-16U/W/XGR/랙케이스
 690,000원
 XGR
SC-8U/W/
 390,000원
RMM-13U
 232,000원
ABS-8U/10U/12U/XGR/ABS케이스
 176,000원
 XGR
GATOR/GL시리즈
 225,000원
 GATOR
HM-24/HM24/24구/
 180,000원
HM-12/HM12/
 131,000원
HW-6U/HW6U/무선마이크 케이스/
 229,000원
HW-4U/HW4U/무선마이크용/
 215,000원
BR-4WM/6WM/
 175,000원
BC-9U/12U/16U/20U/
 390,000원
 국산
BC-4UE/6UE/
 260,000원
 국산
BR-10U/12U/16U/18U/22U/
 340,000원
 국산
BR-2UE/3UE/4UE/6UE/8UE/10UE/
 165,000원
BC-9UF/12UF/16UF/20UF
 290,000원
BC-4UEF/6UEF/8UEF/10UEF
 200,000원
BR-12UF/16UF/20UF/
 200,000원
BR-4UEF/6UEF/8UEF/10UEF
 130,000원
X32/X-32 베링거 디지털믹서 (하드케이스) /국내제작용
 420,000원
 국산
3423/SKB/믹서케이스/플라스틱형/24채널형
 565,000원
 SKB
3026/비랙타입/SKB/플라스틱형/16채널형
 540,000원
 국산
19-P12/믹서케이스/소형/플라스틱형/SKB
 370,000원
 SKB
렉선반/2U/3U 선택
 25,000원
공판넬
 3,000원
RHM-12U
 190,000원
 HH
RHM-18U
 230,000원
 HH
RHM-16U
 210,000원
 HH
RH-8U
 155,000원
 SANDY
RC- Series
 250,000원
 HH
RH-12U
 165,000원
 HH
RH-16U
 180,000원
 HH
RH-18U
 195,000원
 HH
RH-22U
 240,000
 HH
RC Series
 145,000원
 Sonic
RCM Series
 280,000원
MX-12PU
 320,000원
 GATOR
PR Series/PR-091/PR-111/PR-151/PR-231/PR-271/PR-331/PR/391/PR401/PR-451
 295,000
 inter M
PA Series
 400,000원
 inter M
GRC-10*8PU/팝업기능
 484,000
품절
 GATOR
M-150B
 220,000원
 대동음향
 
 
[1]
 
 


  회사소개  
|
  이용안내  
|
  이용약관  
|
  개인정보취급방침  
|
  사이트맵  
|
  고객센터  

 사업자등록번호 381-88-00590 통신판매업 신고 제 2017-서울용산-0604호 서울특별시 용산구 청파로132 나진상가19동 라열122,123호                    (주)월드음향 대표이사 김병석  T : 02-701-7945~7  FAX : 02-6733-2411  worldsoundmall@naver.com

              Copyright ⓒ (주)월드음향 2003 All rights reserved.